Download voorbeeld individuele TMA

tma en teams

Het succes van een team zit in de onderlinge raakvlakken.

Jij bepaalt het succes van de andere teamleden en de andere teamleden jouw succes. Dat vraagt nogal wat van een team, want kennen zij elkaar eigenlijk wel, maken zij genoeg gebruik van elkaars talenten, kwaliteiten en capaciteiten? En wat zijn de aandachtspunten?

De TMA is een gevalideerde onderzoeksmethode die talenten, motivatie en competenties zichtbaar en bespreekbaar maakt door middel van een Talent en Motivatie Analyse. Hierbij worden op een positieve wijze 22 drijfveren, 44 talenten en 53 competenties ontrafeld en duidelijk beschreven in een overzichtelijk verslag.

Nadat alle individuele teamleden hun persoonlijke TMA hebben gemaakt krijgt het team inzage in elkaars talenten via de TeamTMA. Onderling begrip en acceptatie is het resultaat enerzijds, anderzijds wordt het team versterkt door gebruik te maken van onderlinge verschillen en talenten. Hierdoor wordt naast het teamresultaat ook het werkplezier vergroot.

individuele tma en teamtma

Eerst vult elk teamlid individueel de TMA Talentenanalyse in.  312 vragen komen langs in een online vragenlijst, invullen duurt afhankelijk van de persoon ongeveer een uur. De analyse wordt besproken in een persoonlijk gesprek van circa 1,5 uur waarbij de talenten en competenties alsmede ontwikkelpunten besproken worden. Het teamlid ontvangt tijdens het gesprek de TMA in een overzichtelijk verslag. 

Na de individuele besprekingen gaan we aan de slag met het team. Afhankelijk van de vraag en wensen vanuit management en/of het team kunnen er meerdere dagdelen verzorgd worden.

Hierbij besteden we vooral aandacht aan de teamtalenten en hoe de verdeling hiervan is. Dit doen we in een actieve vorm, waarbij genoeg ruimte is voor het onderling inzichtelijk maken en bespreken van de talenten. Zo is snel te zien en te voelen welke overeenkomstige talenten er zijn en hoe de diversiteit in het team is. Het zorgt er enerzijds voor dat teamleden meer gebruik gaan maken van elkaars talenten (‘wil jij dat doen, jij hebt daar meer energie op zitten dan ik’) en anderzijds zorgt het voor meer acceptatie (‘ik ergerde mij er altijd zo aan, maar nu snap ik waarom het voor jou zo belangrijk is’). Verder wordt er gewerkt aan vertrouwen binnen het team, hoe effectief en efficiënt te communiceren met elkaar en welke aannames en verwachtingen teamleden hebben ten opzichte van elkaar. De resultaten van alle teamleden worden weergegeven in een TMA Team Rapportage.

Alleen een TMA voor de teamleden, zonder TeamTMA? Geen probleem, we dringen niks op!

 • Vaste teams, waarbij het gevoel heerst dat er te weinig gebruik wordt gemaakt van elkaars kwaliteiten of als teamleden elkaar beter willen leren kennen.
 • Nieuwe teams; om elkaar beter te leren kennen voordat ze met elkaar aan het werk gaan. Is er genoeg diversiteit binnen het team?
 • Teams waar ‘iets’ speelt, maar je kunt je vinger er niet opleggen. De TMA maakt helder waar het probleem zit en waar de sleutel mogelijk ligt voor het succes.
 • Tijdelijke projectteams, je hoeft niet eerst elkaar ‘af te tasten’ hoe de ander is, maar kunt na de TMA-gesprekken meteen effectief met elkaar samenwerken.
 • Als er een nieuwe medewerker wordt toegevoegd aan het team: past deze bij de rest, is er genoeg diversiteit.
 • Samenstellen van teams: zorgen we voor genoeg diversiteit binnen het team.
 • Met de TMA is het mogelijk een functieprofiel te maken, om zo teams samen te stellen. Welke kwaliteiten wil je dat er in het team zit?
 • En vergeet niet: een gezin is ook een team!

Voor welke teams is een teamTMA geschikt?

Marjolein Scherrenberg-Hildebrand

Marjolein is TMA Professional, TMA Teamprofessional en TMA trainer.
Ook werkt zij als teamcoach en mediator en neemt teams met moedige vragen en een vleugje humor mee in de bewustwording van de groepsdynamiek.
Door middel van creatieve werkvormen gaan de teamleden op een veilige manier met elkaar in gesprek met de groei naar teamvolwassenheid als doel en gevolg. 

Marjolein gebruikt in haar begeleiding elementen uit o.a. NLP, Deep Democracy, systemisch werken en verbindende communicatie.

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers; hoe meer deelnemers, hoe lager de kosten. Er wordt per deelnemer betaald. De sessies met het team voor de TeamTMA worden per dagdeel in rekening gebracht. De TMA Teamrapportage is hierbij inclusief.

Vraag vrijblijvend een offerte aan. 

Met de tma kun je nog veel meer!

Naast de TMA bieden we (op basis van de TMA) het volgende aan:

 • Competentiematch en teampotentieel
 • Cognitieve capaciteitenanalyse, op middelbaar en hoger onderwijs niveau
 • Beroepsinteresse analyse, op middelbaar en hoger onderwijs niveau
 • 360° Feedback competentieanalyse
 • Competentiepotentieel

neem contact op

TargetResult Vof
Marjolein Scherrenberg-Hildebrand
Jacob Catslaan 32
3705BS Zeist

email: marjolein@targetresult.nl
M: 06 46 28 22 02